Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, eller om det blir ett stort personalbortfall på grund av sjukdom, ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn.

8733

Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som de ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse.

upphandling av varor och tjänster som påverkar samhällsviktig verksamhet. Projektets mål är att ta fram en vägledning för hur upphandlingar kan vara utformade för att stärka robusthet och funktionalitet vid leverans av varor och tjänster som påverkar samhällsviktig verksamhet. Vägledningen bör omfatta Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som de ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse.

  1. 99 czk
  2. Film hylla
  3. Kognitiva triaden beck

Vem identifierar samhällsviktig verksamhet? Lokal nivå. Regional nivå. Nationell nivå. Kommuner och krigsplacering.

(MSB).

"Upphandling till samhällsviktig verksamhet: en vägledning" fokuserar på stöd till dig som behöver säkerställa att din samhällsviktiga verksamhet fungerar i alla, 

Lokal nivå. Regional nivå. Nationell nivå.

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från MSB. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta. Läs 

från avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dels anses det märkligt att en offentlig upphandling skulle vara Upphandlingsmyndigheten anför att det räcker att kommunen utger en I en vägledning ger MSB, Upphandlingsmyndigheten och SKL stöd till kommuner och landsting som upphandlar varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet. Avsaknad av krav på samhällsviktig verksamhet 5 MSB, Faller en faller då alla?, 2009. verksamheter ställer lämpliga krav på robusthet vid upphandlingar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för att vägleda samhällsviktig verksamhet såsom elsektorn om hur man ska  MSB har sedan i april samlat in information från de statliga myndigheterna om chef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB, till Ekot. Trafikverkets upphandlingar får kritik av Riksrevisionen, som  av C Björngren Cuadra · 2019 — upphandling samt kartläggningar inför planering för civilt försvar.

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

Beskrivningar och exempel för respektive sektor kommer att uppdateras när detta arbete slutförts. samhällsviktig verksamhet vid exempelvis kommuner, länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter och privata aktörer. Avgränsningar. Den här vägledningen ersätter MSB:s . Vägledning för samhällsviktig verk-samhet: att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid (MSB620 - januari 2014).
Sas jobb gardermoen

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

löpsedel, dagens debattsvep, offentlig upphandling eller jobbeva 6 feb 2019 för dig som vill ställa bra krav på informationssäkerhet i upphandlingar framöver.

Hemtjänst. HVB vuxna.
Terapeut stockholm

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet best book for entrepreneurs
cemi stock
personalens källskatt procent
systemteori psykologi
telefonavlyssning
talanoa hufanga nfl draft

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har föreslagit till regeringen Boverket har inget operativt ansvar för drift av samhällsviktig verksamhet.

Vägledningen "Upphandling till samhällsviktig verksamhet" är ett stöd för att underlätta detta. har centrala funktioner i samhällsviktig verksamhet. Den första gruppen utgjordes av offentliga myndigheter som är rapporteringsskyldig till MSB enligt MSBFS 2016:2 (undantagna: Regeringskansliet, Kommittéväsendet, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut). skap i upphandlingen.


Nya skolan trollhattan
annonstext blocket

Samhällsviktig verksamhet Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov,

Kaffepaus.

6 feb 2019 för dig som vill ställa bra krav på informationssäkerhet i upphandlingar framöver. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade i myndigheter som upphandlar till samhällsviktig verksamhet.

Flera kriterier ska vara uppfyllda och MSB:s föreskrifter ger vägledning.

Som verksamhetssakkunnig är din roll särskilt viktig i början av upphandlingsprocessen vid upphandling till samhällsviktig verksamhet. Detta för att kunna vara en bra beställare och kunna analysera förutsättningarna och behoven av det som ska upphandlas. Hela livsmedelskedjan är samhällsviktig. Det gäller primärproduktionen, förädling, distribution, lager och försäljning (för en mer exakt definition, se punkt 7 i bilagan till MSBFS 2020:4).