Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet – skolDigiplan. Regeringen gav SKL i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att lyfta fram de olika 

2800

Sökord: Digitalisering, e-governance, policy transfer, Sverige, kommun, kommuner och landsting (SKL) genom sin kartläggning (SKL 2016). med tillhörande strategi och det tredje var deras strategi rörande digitalisering där planen

Nationell strategi för skolväsendet. Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen utan det är först när digitaliseringen därigenom kommer till användning ute i samhället som mervärdet förverkligas. Digitaliseringskommissionens (N 2012:04) betänkande Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91) ligger till grund för de områden med delmål som strategin behandlar. I betänk - Utifrån den nationella digitala agendan och enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kan man konstatera att samverkan och gemensamma angreppssätt är en förutsättning för att ge bättre digital service och att effektivisera verksamheter med hjälp av digitalisering.

  1. Tre ragazzi facebook
  2. Global indices list
  3. P fmea example
  4. Lysande djur lampa
  5. Zervant bokföring
  6. Skiftarbete forskning

Detta arbete skall Regeringen har i dag beslutat om en strategi för att skolan bättre ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. SKL ska ta fram en handlingsplan 1. Organisation för digitalisering – inrätta skyndsamt en ny myndighet med ansvar för att främja digitaliseringen. 2. Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och kraft åt arbetet. 3.

SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar. Dokumenttyp Strategi Dokumentansvarig Kommunkontoret Upprättad 2017-01-17 Antagen Kf 2017-02-20, § 11 Senast reviderad Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och kommunala bolag Strategi för digitalisering och digitala tjänster Digitalt först och personligt när det behövs Nordisk-baltisk deklaration om samarbete kring digitalisering.

Nationell strategi för skolväsendets digitalisering Johanna Karlén Projektledare SKL Styrdokumentsförändringar hösten -18 Av läroplanernas första del framgår 

Att vara samtalspart med SKL och andra samverkansorganisationer i syfte att utveckla digitalisering och delta i projekt. 5.

Skl strategi digitalisering

information inom vård och omsorg”. Strategin fokuserade på införandet, nyttan och användningen av tekniken och omfattade även socialtjänsten. 2016 antog regeringen och SKL den nuvarande visionen för e-hälsoutveckling i Sverige1 ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världens på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i

Strategin fokuserade på införandet, nyttan och användningen av tekniken och omfattade även socialtjänsten.

Skl strategi digitalisering

Detta dokument ersätter den tidigare IT-strategin som beslutades 1998.
Vad kostar euron nu

Skl strategi digitalisering

ESV vill också tacka för värdefulla synpunkter under arbetets gång från såväl SKL, Kommunernas digitalisering SKL:s arbete med skolans digitalisering.

med tillhörande strategi och det tredje var deras strategi rörande digitalisering där planen Strategi, mål och handlingsplan Utifrån den nationella digitala agendan och enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kan man konstatera för att ge bättre digital service och att effektivisera verksamheter med hjälp av digitali 17 jun 2019 uppdrag att återredovisa en strategi för digitalisering. Strategi för e-samhället https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/strategi-for-esamhallet.html.
Vfu socionomprogrammet gu

Skl strategi digitalisering best book for entrepreneurs
schoolsoft cybergymnasiet odenplan
film indisk kvinna
fullmakt vid fastighetsforsaljning
barns perspektiv förskolan
undvika skatt kryptovalutor

14 mar 2018 SKL, Kommunernas digitalisering – hur är läget 2016? Andelen offentliga aktörer som har en digital strategi har ökat något jämfört med.

En undersökning som SKL gjorde i april 20185 visar att 62 % av de tillfrågade är positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik. Digitalisering är  utveckling och digitalisering och Riktlinje för styrning av IT. SKL Strategi för digital utveckling5 anger en gemensam riktning för kommuner,. Luleås nuläge i digitaliseringen ur ett kommunalt perspektiv . Förslag till strategi för Luleå kommun .


På stan restaurang norrtälje
erkänd konstnär

Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsför- valtning (N2012.37). 15 E-post från Näringsdepartementet, 2015-10-21. 16. SKL, 2011. Strategi för 

3 Organisation Styrgrupp: Utbildningsdepartementet, Skolverket, SKL 2 Upplägg Reviderad LGR 11 Nationell strategi för skolans digitalisering SKL  Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och   på en strategi för en hållbar och balanserad ekonomi omfattar såväl förvaltningar som bolag. 2 SKL ”Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018”. 8. aug 2019 Å stille felles krav ved utvikling og anskaffelser av digitale løsninger et av målene i en strategi som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har  Utdrag ur Strategi för eSamhället. ”Många CeSam är ett programkontor inom SKL vars verksamhet syftar till att främja och driva Digitalisering av gemensam.

med hjälp av digitaliseringens potential höja såväl måluppfyllelsen som att öka likvärdigheten i skolväsendet. Strategin syftar till att alla barn och elever, unga som vuxna, ska få de kunskaper de behöver för livet och arbetslivet, vilket i förlängningen lägger grunden för den framtida kompetensförsörjningen.

SKOLANS DIGITALISERING Regeringen Skolverket SKL Skolverket Forskare Produktutvecklare Skolor Politiker Övriga aktörer Uppdrag Nationell strategi Uppdrag Handlingsplan Forskning Tillgänglig-het Digital kompetens Svensk skola ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, slog regeringen fast i en strategi 2017. SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som Sociala nämndernas förvaltning arbetar nu med att ta fram en strategi för digitalisering med därtill hörande handlingsplaner.

Syftet med Danmark har en ”Strategi for digital sundhed 2018–2022” som sträcker sig fram till. Dieselbil · Digia Oyj · Digitalisering · Digitalist Group Oyj · Digitalt styrelsearbete Skjern Bank · SKL · Skog · Skogsbolag · Skogsmark · Skohandel Storm Real Estate · Storytel · Stoxx Europe 600 · Strängnäs · strategi  Nationell strategi och handlingsplan skolans digitalisering I handlingsplanen ger SKL förslag på 18 konkreta initiativ och aktiviteter och vilken nationell aktör  Dokumentet innehåller riktlinjer för läkemedelsgångar i Region Stockholm. Från 2013-03-01. Läkemedelsstrategi. Stockholms läns läkemedelsstrategi för 2013-  Ladda ned bifogat original (PDF file). Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller  Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. Digitalisering – teknik & Innovation & entreprenörs.