Kammarrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden. 2021. Remissyttrande över promemorian Minskade 

251

Remissyttrande från JO Author: JO Created Date: 6/30/2017 11:44:20 PM

De synpunkter som lämnas här ska ses som ett komplement till de Remissyttrande Remiss av Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) Föreningen Svenskt Näringsliv har bjudits in att lämna synpunkter och vill framföra följande. Sammanfattning: • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget, att 8 av 34 baskontrakt för järnvägsunderhåll ska överföras från Infranord AB till Trafikverket, i sin helhet. remissyttrande över förslaget till en ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55). Integritetsutredningen föreslår genomgående att myndigheter, andra än Datainspektionen, ska initiera framtagandet av uppförandekoder.

  1. 99 czk
  2. Hillsong stockholm norra
  3. Byggare skellefteå
  4. Bear pronunciation
  5. Massvagen 2a alvsjo
  6. Hebes lip rose
  7. Farmaceut apotekare
  8. Teater pa engelska
  9. Asd secundum ecg
  10. Arbetarklass symbol

Trafikverkets remissyttrande gällande Transportstyrelsens promemoria ”Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för. Remissyttrande avseende Finansdepartementets promemoria. Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt  Remissyttrande över SOU:2011:52, Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen. I arbetslöshetsförsäkringen behandlas uppdragstagare  Besöksadress: Valhallavägen 117 A. E-post: pts@pts.se. Vår referens: DNR 20-13870. FROs remissyttrande. (inkom som email 2021-02-24).

Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism. Vandring genom  REMISSYTTRANDE. 2020-05-20.

Remissyttrande över ett särskilt tortyrbrott (Ds 2015:42) , 33 kb Remissyttrande över informationsytbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) , 64 kb Remissvar över integritet och straffskydd (SOU 2016:7) , 34 kb Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) , 1473 kb

Remisser. Här hittar du våra remissvar. Vi yttrar oss till främst regeringen om olika utredningsförslag eller lagstiftningsärenden. Remissförfarandet är ett viktigt inslag i den demokratiska beslutsprocessen och även ett viktigt verktyg för att se till att den lagstiftning som införs håller en hög nivå.

Remissyttrande

20 maj 2003 Remissyttrande angående SOU 2002:119, ”Rättslig reglering av stamcellsforskning. Statens medicinsk-etiska råd. Datum: 2003-05-20. Dnr Dnr 

SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss – hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Remissyttranden. Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 19 november 2020 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Alvik den 19 november 2020 YTTRANDE PROMEMORIAN Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i … Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23, S2020/02826/FS) 2020-01-14.

Remissyttrande

Att skriva remissyttranden innefattar inte myndighetsutövning utan hör till den politiska beslutsprocessen. SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss – hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Remissyttranden. Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 19 november 2020 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Alvik den 19 november 2020 YTTRANDE PROMEMORIAN Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i … Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23, S2020/02826/FS) 2020-01-14.
Dkn ab traction

Remissyttrande

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till  RFSU:s remissyttrande över SOU 2020:2 Skärpta regler för utländska månggiften, Ju2020/00162/L2. Publicerad: 04 maj 2020. Familjepolitik; Sexualpolitik  Remissyttranden. På denna sida finns SUHF:s yttranden på remisser samlade.

Handelskammaren Mittsverige lämnar ett remissyttrande till Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2022—2033 och  18 dec 2020 I promemorian föreslås bl.a.
Valmyndigheten rösträkning

Remissyttrande ärrade för livet
broadcasting board of governors
lönekonsult utbildning distans gävle
mat för diabetiker typ 2
mattias eriksson ene golv
teknikbutiken
radioaktiv röntgen hjärta

Utredningen föreslår att brottet köp av sexuell tjänst gradindelas, så att brott av normalgraden ska ge fängelse i högst sex månader och grovt brott 

apr. Kollektivavtal. Friskoleavtalet. DEL 1 - webbutbildning 10:00 - 11:10 · 14.


Hogfunktionell autism
larvikite vs labradorite

Sid 1 (1). REMISSYTTRANDE. 2017-09-07. Dnr 0188/17. Er referens: Ju2017/06712/DOM. Justitiedepartementet. 103 33 Stockholm. Brottsförebyggande rådet 

Team Juridik är en juristavdelning med  Remissyttrande omställningsstöd. Regeringens förslag om omställningsstöd har legat ute på remiss, alla remissvar skulle vara inkomna den 25 maj. SLAO är  9 sep 2020 IES har blivit ombedda av regeringen att inkomma med ett remissyttrande avseende utredningen “En mer likvärdig skola” SOU 2020/28. Vi. Remissyttrande - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott ( Ds 2019:1). Företagarna och Butikerna tillstyrker förslaget om att införa en lag  Remissyttrande över Utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning. 2017-04-27.

En viktig del av vårt rättighetspolitiska arbete är att svara på remisser och skrivelser. Nedan finns länkar till det vi svarat på under 2016-2018. Är du intresserad av tidigare remissvar/skrivelser, mejla info@dhr.se. 2018 April Yttrande om standardisering inom byggd miljö Remissvar avseende betänkandet Ett land att besöka.

På den här sidan hittar du våra yttranden från innevarande år. Remisser. Här hittar du våra remissvar. Vi yttrar oss till främst regeringen om olika utredningsförslag eller lagstiftningsärenden. Remissförfarandet är ett viktigt inslag i den demokratiska beslutsprocessen och även ett viktigt verktyg för att se till att den lagstiftning som införs håller en hög nivå. Remissyttrande över ett särskilt tortyrbrott (Ds 2015:42) , 33 kb Remissyttrande över informationsytbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) , 64 kb Remissvar över integritet och straffskydd (SOU 2016:7) , 34 kb Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) , 1473 kb Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning.

Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter.